TŁUMACZENIA USTNE

• konsekutywne

• symultaniczne

• chuchotage

 

tłumaczyć… przenosić… przekładać… spolszczać… wszystkie te synonimy opisują pracę, którą z przyjemnością wykonuję od ponad dekady...

czytaj więcej

TŁUMACZENIA PISEMNE

• poświadczone pieczęcią tłumacza przysięgłego i zwykłe

• specjalizacja: tłumaczenia z zakresu prawa, nieruchomości i działalności gospodarczej

• tłumaczenia urzędowych decyzji, aktów, wyciągów, dokumentów...

 

Tłumaczenia pisemne nie są zwykłym, prostym i dosłownym przełożeniem treści tekstu źródłowego.

Tłumacz zobowiązany jest do właściwego przełożenia formy treści, ale i sensu tekstu zapisanego w jednym języku na drugi język, a to związane jest z dogłębną znajomością tematu, szerokim zasobem słownictwa i przede wszystkim zawodową umiejętnością wykonania tego zadania w możliwie jak najlepszy sposób.

czytaj więcej

ŚLUBY / NIERUCHOMOŚCI

Większość tłumaczeń ustnych i pisemnych, które zaczęłam wykonywać w roku 2000 była wąsko związana z prawem, nieruchomościami i prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego relatywnie szybko zdecydowałam się podnieść poziom mojej wiedzy i zdałam egzamin na licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami...

 

Oprócz tego wielką przyjemność przysparzają mi tłumaczenia w charakterze tłumacza przysięgłego w trakcie uroczystości zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Chorwacji.

Uroczysta atmosfera, urok wyjątkowej chwili... Ten niezwykły moment w życiu dwojga ludzi można przeżyć również w Chorwacji...

czytaj więcej