USMENI PRIJEVODI

• konsekutivni

• simultani

• chuchotage (šaptani)

 

prevoditi… prenositi… translatirati… tumačiti… svi ti sinonimi opisuju posao, kojim se bavim više od jednog desetljeća...

Pročitaj više

PISANI PRIJEVODI

• ovjereni i neovjereni pečatom sudskog tumača

• specijalizacija: prijevodi iz područja prava, nekretnina i gospodarske djelatnosti

• prijevodi službenih rješenja, akata, izvadaka, osobnih isprava...

 

Pisani prijevod nije ni jednostavan ni doslovan prijevod izvornog teksta.

Prevoditelj je dužan ispravno prevesti oblik, ali i smisao teksta sastavljenog na jednom jeziku u drugi jezik, što je povezano sa širokom lepezom vokabulara i prije svega profesionalnim umijećem izvršenja tog zadatka na najbolji mogući način.

Pročitaj više

VJENČANJA / NEKRETNINE

Većina je usmenih i pismenih prijevoda kojima sam se počela baviti godine 2000. bila usko povezana s pravom, nekretninama i obavljanjem gospodarske djelatnosti, stoga sam se relativno brzo odlučila podići razinu svoga znanja i položila sam ispit za ovlaštenog posrednika u prometu nekretninama...

 

Osim toga veliko mi je zadovoljstvo prevoditi u svojstvu sudskog tumača za vrijeme sklapanja brakova između državljanina Republike Poljske ili Republike Poljske i Republike Hrvatske.

Svečana atmosfera, neponovljiv ugođaj... Taj jedinstveni trenutak u životu dvoje ljudi moguće je ostvariti i u Hrvatskoj...

Pročitaj više